Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/02/2018 19:08, số lượt xem: 110

Thời gian khuất nẻo khơi chừng
Bao mùa trôi trải xuân chừng ngóng ai
Cỏ xanh hoa đẹp xuân mai
Sương rơi trên má giọt dài đêm thâu
Chim non hót tiếng vương sầu
Sông trôi thuyền chảy còn đâu bóng người
Tê buốt ngồi ngóng gió đưa
Đường hoang vắng bóng mấy mùa đã trôi

11.00 đêm 11.11.2013
ngồi đếm mùa thơ thẩn trôi