Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/02/2018 18:16, số lượt xem: 131

Từng cơn nhớ thương phủ bão mưa
Rơi đổ thời gian không bến bờ
Hiên ngoài gió lộng đêm khuya ấy
Chẳng thấy bóng ai để gọi chờ

Từng cơn yêu thương thăm viếng khuya
Lạnh lạnh đêm hoang giá bờ mi
Bóng ai trong lòng đâu còn đó
Đã trôi theo gió mờ sương khuya

08:50 đêm 24.10.2013
ghi cơn nhớ thương ai đêm nay