Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/08/2017 21:45, số lượt xem: 97

Cơn gió nào đây phảng phất qua
Hiên ngoài vắng lạnh itếng gió đưa
Ngồi đếm thời gian trôi qua đó
Bão tố đêm ngày ngập giọt mưa

Đêm nay phe phẩy tiếng lá thưa
Như gợn trong lòng ngập hoang vu
Cuối đông đã trôi theo mùa ấy
Vẫn lặng thời gian trong ý thơ

09:15 đêm 11.08.2012
vẫn lặng thời gian trong ý thơ