Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/06/2017 21:23, số lượt xem: 103

Một bóng ai đâu đó
Phủ ngập mây trời phương
Dạt dào miền thương nhớ
Bơ vơ cảnh đêm buông

Một bóng ai cho nhớ
In vết góc trời phương
Đêm đường hoang phố vắng
Phủ ngập cõi lòng thương

Bên trời xa bóng đó
Thủ Đức như có ai
Ghi trên dòng thơ ấy
Cạn ly trà đêm vơi

Giáp Ngọ quanh quẩn đó
Tết đến chắc em vui
Một mình anh xa nhớ
Úc xa cách biệt vơi

09:10 đêm 15.02.2014
chợt nhớ em đêm nay, tết đi xuân còn ở lại