Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/11/2017 14:08, số lượt xem: 106

Đêm buông nhuộm cảnh nhớ ai xa
Úc đông sương đổ trắng hiên nhà
Chẳng ai qua lại cho vương hỏi
Gom lại bao lời nhớ đêm khuya
Bóng ai nhuộm cảnh nhớ thời gian
Trà trộn mùa đông lạnh muôn vàn
Đêm sương trắng ngàn bốn phương đó
Gợn lòng yêu nhớ thầm thương nàng

10.20 đêm 10.04.2013
gợn lòng yêu nhớ thầm thương nàng