Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/09/2017 20:04, số lượt xem: 138

Muốn níu lại thời gian
Để gặp gỡ lại em
Khỏi trôi miền sương gió
Mấy mùa đã không tin

Muốn trở thành ánh trăng
Nửa đêm toả ánh vàng
Khắp miền trần gian ấy
Để trông thấy bóng em

Muốn trôi thành cơn gió
Để tìm kiếm mùi em
Nén hương lòng đêm đó
Biết đường ngõ tới em

Muốn thành áng mây đen
Đêm khuya trôi khắp miền
Tìm kiếm bên đường vắng
Ôm ấm lấy bóng em

09:15 đêm 05.01.2013
muốn thành ánh trăng để tìm em