Chưa có đánh giá nào
Nước: Nga
1 bài thơ
Tạo ngày 10/07/2008 06:53 bởi hongha83, đã sửa 4 lần, lần cuối ngày 08/06/2013 22:39 bởi hongha83
Boris Alekseev Kostrov (Борис Алексеевич Костров, 1912-1945) là nhà thơ Nga, trung uý xe tăng. Anh sinh ở St Petersburg, từng chiến đấu ở Stalingrad, ba lần bị thương, và hy sinh anh dũng ở Đông Phổ một tháng rưỡi trước chiến thắng.

Tác phẩm:
- Thánh địa (Заказник, thơ, 1941)