Chưa có đánh giá nào
Nước: Nga
1 bài thơ
Tạo ngày 11/07/2008 06:53 bởi hongha83, đã sửa 4 lần, lần cuối ngày 09/06/2013 22:39 bởi hongha83
Boris Alekseev Kostrov (1912-1945) là nhà thơ Nga, trung uý xe tăng. Anh sinh ở St Petersburg, từng chiến đấu ở Stalingrad, ba lần bị thương, và hy sinh anh dũng ở Đông Phổ một tháng rưỡi trước chiến thắng. Tác phẩm có "Thánh địa" (Заказник, thơ) xuất bản năm 1941.

Nguồn: Độc thoại Marylin Monroe, Thơ dịch của Anh Ngọc, NXB Văn học, 1997