14.00
Nước: Nga
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Olga Berggoltz (74 bài)
- Aleksandr Tvardovsky (26 bài)
- Lev Oshanin (14 bài)
- Boris Kostrov (1 bài)
- Elena Ryvin (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 07/08/2018 23:07 bởi Vanachi
Sergey Grigorievich Ostrovoy (Сергей Григорьевич Островой) sinh ngày 24-8-1911 tại Nôvôxibirxk, mất ngày 3-12-2005. Năm 1931, ông chuyển về Mátxcova. Từ năm 1934, ông bắt đầu đăng bài trên báo Sự thật Komxomon, Sao đỏ.

Tác phẩm:
- Tập thơ - bài hát (1935)
- Thơ (1937)

Ông còn là tác giả viết lời nhiều bài hát: Lên đường xa, Có thành phố trên sông Vonga, Hãy chờ người lính, Mùa đông...