13.00

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 19/12/2015 21:42, số lượt xem: 1009

Sông thì rộng lưới lại thưa
Kéo lên ướt rượt hai bờ sông loang
Tròng trành một chuyến đò ngang
Hôm nay phiên chợ ai sang không nhì?
Gặp hôm mưa nắng phải thì
Vỗ bè hát một câu gi với sông
Người nghe có thức lòng không
Chân đê loang vạt nắng hồng vân vi
Sông thì ở nước lại đi
Đò ngang dệt tuổi xuân thì mênh mang
Trăng lên sóng nước rợn vàng
Sông xa nghút mắt vỗ ngang chân trời
Vó bè cong một nét ngài
Lầu tây để một mình ai mơ về.

ngày 15 tháng 8 năm 2015