Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 13/03/2007 18:37

Mạnh thì đầy thúng
Yếu cũng nửa thúng
Ai ơi! Đợi với tôi cùng
Miền Đông thiếu gạo ta ngồi không sao đành!
Đường xa ta phải đi nhanh
Mấy bưng cũng lội mấy gành cũng qua.
Bờ trơn ta chẳng nề hà
Bàn chân bám chặt khó sa xuống bờ
Trời mưa mặc kệ trời mưa
Gạo ta đậy kín bao giờ ngại hư.
Đồn Tây trên lộ sờ sờ
Chim chìa-vôi báo canh tư qua rồi.
Ráng lên một chút ai ơi!
Kẻo  để sáng trời ta liệu tính sao ?
Thằng Tây mày ác đến đâu
Không làm đói được đồng bào của ta
Quyết tâm đánh đuổi Tây tà
Dẫu cho phải cực bằng ba, bằng mười.


Đức Hoả Thành, 1950