Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 13/03/2007 18:21

Cử tạ bao nhiêu thành lực sĩ?
Dù nghìn cân nặng để làm chi!
Có hay cô gái Tây Nguyên đó
Gùi gạo trăm cân, nặng vẫn đi.

Có gạo lên lưng mừng lắm lắm
Miễn sao bộ đội được ăn no
Riêng mình chẳng quản chi mưa gió
Dốc đứng, đường trơn, một nắm ngô.

Người em nhẹ bỗng: bốn mươi cân
Trĩu nặng hai vai gấp mấy lần
Thù giặc, đi hoài không biết mỏi
Tinh thần nâng đỡ sức đôi chân.

"Lực sĩ" của ta là thế đấy!
Không ham danh hão, chẳng khoe tài
Đấu trường thầm lặng không ai thấy
Vô địch phải đâu chỉ một người.


Khi qua dốc núi Trường Sơn, 11-1970