Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/01/2021 19:11, số lượt xem: 162

Phất cờ nương tử dấy quân binh
Trả nợ nước non, vẹn nghĩa tình
Quét sạch sài lang giành tự chủ
Xua tan giặc cướp giữ yên bình
Tô Định ngông cuồng muôn kiếp nhục
Trưng Nữ hiên ngang vạn thuở vinh
Bần thần cởi giáp bên thềm ngọc
Đau đáu canh khuya một bóng hình.