Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/05/2020 19:50, số lượt xem: 163

Trên tay một trái nhãn lồng,
Trái quê mới hái trên đồng quê ta.
Lòng miên man nhớ câu ca,
“Chim quyên ăn trái”... thuở xa xưa nào.

Cũng từ câu hát ca dao,
Cũng từ cái trái “chùm bao” quê nhà.
Gắn tình kết cảm đôi ta,
Để thương để nhớ suốt ba năm liền.

Chẳng ngờ anh cắt mối duyên,
Anh ra đi để sầu riêng... nhãn lồng.
Nơi xa ai nhớ ai không?
Quấn quanh một mớ tơ lòng vấn vương.

Từ ai thôi nhớ quên thương,
Ngập ngừng chân bước nẻo đường ngày xưa.
Nhãn lồng chín mỗi mùa mưa,
Chim quyên biệt bóng... vẫn chưa thấy về.