Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/10/2020 19:08, số lượt xem: 201

“Một chữ thầy, nửa chữ thầy”,
Bao nhiêu con chữ ắp đầy trong em.
Từng đêm rồi lại từng đêm,
Bóng thầy thao thức bên thềm trăng khuya.
Sương rơi nặng hạt ngoài kia,
Chỉ còn một mảnh trăng khuya, bóng gầy...

Dốt kia thì phải cậy thầy,
“Không thầy dẫn dắt đố mày làm nên”.
Làm người ai dễ lãng quên,
Nghĩa tình sâu nặng đáp đền sao đây?
“Trọng thầy mới được làm thầy”,
Dày công học tập sau này vẻ vang.

“Tiên học lễ, hậu học văn”,
Không chăm rèn luyện ăn năn một đời.
Trau giồi tài đức ai ơi,
“Ngọc không mài dũa sáng ngời được đâu”!
Dù thời gian bạc mái đầu,
“Tôn sư trọng đạo” thuộc làu, chớ quên!