15.00
Từ khoá: hoa (71)
Đăng ngày 06/09/2020 20:23, số lượt xem: 444

Rạng rỡ đầu cành sắc trạng nguyên
Tưng bừng rực đỏ giữa thiên nhiên
Cánh hồng phơi phới xoè trong nắng
Bướm rộn ràng quanh se kết duyên.

Mùa Giáng Sinh về se sắt lạnh
Trạng nguyên thắp lửa ấm trời đông
Hoa mang thông điệp trên muôn cánh
Tự tin, bền chí ắt thành công!