Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/10/2020 19:07, số lượt xem: 218

Ầu ơ, câu hát qua sông,
Con đò thầy chở giữa dòng nổi trôi.
Nhọc nhằn chèo chống một đời,
Sương pha màu tóc môi cười vẫn tươi.
Chăm lo sự nghiệp trồng người,
Con đò tri thức đưa người sang sông.
Bến xưa thầy lặng thầm trông,
Người qua đò sẽ khơi dòng tương lai.
Chung tay vì một ngày mai,
Ngày mai tươi đẹp, ngày mai mong chờ.
Thầy ơi! Đời sẽ là thơ,
Sẽ là cung bậc ầu ơ, ơ ầu...
Thầy gieo trồng tự bấy lâu,
Chúng con mãi mãi khắc sâu trong lòng.
Ầu ơ, câu hát qua sông,
Đò thầy bao chuyến quyết không phí hoài!