Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Bùi-Minh-Trí vào 11/04/2017 18:00

Tôi viết về các anh với lòng cảm phục
Những người anh hùng
không có trong danh sách tặng phong
Những người cắm cờ đất nước

Cờ vàng sao linh hồn Tổ quốc
Trong tim anh từ những ký ức xưa
Vinh quang thay đội ngũ cắm cờ
Từ một nhóm, lớn lên thành đại đội

Người vệ quốc cắm cờ trên Đại Nội
Xoá đi thời phong kiến ngàn năm
Xoá ngục tù xiềng xích tối tăm
Tháo gông cùm hơn trăm năm nô lệ

Phút giây say sao lòng vui đến thế
Chiến sĩ cắm cờ hầm Đờ Cát Điện Biên
Chôn vùi cả chủ nghĩa thực dân
Đẹp vành hoa lịch sử vàng chói sáng

Mốc son lẫy lừng Mùa Xuân đại thắng
Lính Cụ Hồ cắm cờ dinh Độc lập nguỵ quân
Từ nghìn năm, nay thống nhất non sông
Dân tộc ta bước vào thời đại mới.


Nguồn: Người Hà Nội, số 52, ngày 23-12-2016