Năm cũ qua sáng lên 10 sự kiện (1)
Mở đường vui thương mại Việt Nam
Hội nghị cấp cao APEC thành công
Nâng vị thế ta lên tầm cao mới

Đất nước mừng mặt trời xua bóng tối
Và đại dương chào đón chiếc thuyền may
Ngày đầu năm bức tranh vẽ tự tay
Viết một trang, mở ra pho sách mới

Có ba người hỏi nhà bạn đi tới
“Hạnh phúc”, “Điều may”, “Thịnh vượng” mang tên
Nắm bàn tay vào bữa tiệc khai màn
Đón năm mới, má hồng tươi rượu nổ

Nâng cốc chúc nhau vui như chim Sẻ
Sang như chim Phụng, khoẻ như Đại bàng…
Mở kho tri thức chuyển đổi hân hoan
Cho một năm mới yên vui, hạnh phúc

Bỏ những tai ương, rèn thêm tính tốt
Cởi hết nỗi oan xoá khổ cô đơn
Em làm hoa đẹp, ngát thơm toả hương
Dạ khúc lâng lâng anh mở dòng khai bút…


(1) 10 sự kiện logistics Việt Nam năm 2017.

Nguồn: Người bạn đường, Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam tại Liên bang Nga, ngày 26/12/2017