Cánh buồm mỏi mệt
Bão trời hay bão lòng ta
Nhặt câu thơ rơi rụng
Xâu buồn năm tháng xa.

Tóc trắng, dòng xanh
Giữa hai chiều vô tận
Tiếc cái gì đã mất
Mơ huyễn hoặc xa vời

Cổ tích nào cũng sau lưng khép lại
Lo chi ngày mai mưa lành hay ngái
Hãy sống thật với mình
Mỗi ngày gặt một niềm tin.


Nguồn: Gió thông xanh, Bùi Minh Trí, NXB Văn học quý II, 2012