15.00
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/11/2014 13:18

Kia kia gió lúa dồn làn
Ruộng em như thể sương hoàng hậu hoa
Băng miền đất cỏ can qua
Trút cồn lá đổ về hoa lá cồn

Lấm cồn lầm cát lầy thôn
Xuống hàng xứ sở xương dồn dập da
Một hai ba bốn năm và
Trời ơi có nhớ hẻm nhà hồng nhan?