Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Die Autumn vào 22/06/2008 04:18

Kim Hoa từ buổi bất ngờ
Tao phùng tất cánh một giờ đi qua
Trận về tầm nã mưa sa
Mùa xuân tái ngộ ngọc ngà Kim Liên.