19/01/2021 06:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Từ Kim Hoa tới Kim Nga

Tác giả: Bùi Giáng

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Die Autumn vào 23/06/2008 04:18

 

Kim Hoa từ buổi bất ngờ
Tao phùng tất cánh một giờ đi qua
Trận về tầm nã mưa sa
Mùa xuân tái ngộ ngọc ngà Kim Liên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Giáng » Từ Kim Hoa tới Kim Nga