11.00
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 24/05/2009 10:22

Nhắm mắt mơ màng thấy viễn vông
Thấy tình rộng biển nghĩa dài sông
Vu vơ khắp ngã nghe chim hót
Ca khúc phì nhiêu đất ruộng đồng


Nguồn: Bùi Giáng, Đêm ngắm trăng, NXB Trẻ, 1997