Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 24/05/2009 10:17

Dẫu lìa ngó ý còn vương
Tơ lòng vô tận khẩn trương vô tình
Trăm năm dâu biển dị hình
Da vàng mũi tẹt tự tình da đen
Lục hồng hoa lá hằng hằng
Thùy dương môn ngoại tuyết băng tạ từ


Nguồn: Bùi Giáng, Đêm ngắm trăng, NXB Trẻ, 1997