Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Song thất lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/10/2015 08:46

Tặng gà vịt một năm sương tuyết
Vịt gà xin ráo riết hai năm
Ngồi suông nhớ mãi đêm rằm
Văn thừa bích lạc nguyệt cầm tiểu man
Đêm mộng mị về hang núi lạnh
Nhìn gấu beo bên cạnh hùm thiêng
Sịch mành trở giấc u miên
Muôn vàn brigitte nằm nghiêng nghiêng cười.


Bốn bài thơ Láng giềng đệ lục, Một hai năm, Tình thứ nhất, Hồng quần được in cuối sách Mùi hương xuân sắc (Sylvie souvenirs du Valois, tác giả Gérard de Nerval) do Bùi Giáng dịch. Tuy nhiên, đây là những bài thơ do Bùi Giáng sáng tác.

Nguồn: Mùi hương xuân sắc, Tân An xuất bản, Sài Gòn, 1973