Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 24/05/2009 01:54

Người đi đánh mất cái gì
Kẻ về lượm được bèn đi lên đường
Đi về viền tượng muôn phương
Tầm sưu vô tận khu vườn mai sau
Ắt còn giữ được nguyên màu
Đầu tiên của đất sang giàu gió mây
Ắt còn giữ mãi vần xoay
Ân tình xuôi ngược ngàn mai đợi người


Nguồn: Bùi Giáng, Đêm ngắm trăng, NXB Trẻ, 1997