Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi ltvannhi vào 08/01/2013 10:42

Bây giờ xuân gãy nhành con
Con chim hoàng phượng hao mòn lạp hy
Hờn trăng xứ sở sai kỳ
Kết chùm bông hỏi tiếng gì lời mương
Rừng ma rú quỷ chán chường
Đập thung lũng rút hồn nương tử về
Trận tiền hỗn độn sơn khê
Vòng quay quỷ đạo ê chề hột sương


Nguồn: Bùi Giáng, Mưa nguồn và Lá hoa cồn, NXB An Tiêm tái bản, Sài Gòn, 1973