02/02/2023 04:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hờn trăng xứ sở

Tác giả: Bùi Giáng

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi ltvannhi vào 09/01/2013 10:42

 

Bây giờ xuân gãy nhành con
Con chim hoàng phượng hao mòn lạp hy
Hờn trăng xứ sở sai kỳ
Kết chùm bông hỏi tiếng gì lời mương
Rừng ma rú quỷ chán chường
Đập thung lũng rút hồn nương tử về
Trận tiền hỗn độn sơn khê
Vòng quay quỷ đạo ê chề hột sương
Nguồn: Bùi Giáng, Mưa nguồn và Lá hoa cồn, NXB An Tiêm tái bản, Sài Gòn, 1973

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Giáng » Hờn trăng xứ sở