Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 27/05/2009 19:05

Bất ngờ anh bắt gặp em
Chuyên cần cặm cụi tìm xem sự tình
Tập thành cổ lục đinh ninh
Điêu tàn tâm sự cả kinh đoạn trường

Bất ngờ chẳng rõ buồn vui
Từ đâu mà đến đổi vui ra buồn
Thương nhau từ ngọn tới nguồn
Quên nhau vĩnh viễn vui buồn cũng quên

Nhớ nhung thao thức đêm đêm
Tình yêu có lẽ chẳng nên nói nhiều
Tử sinh từng đã giấn liều
Trận tiền hỗn độn xế chiều lặng câm


Nguồn: Bùi Giáng, Đêm ngắm trăng, NXB Trẻ, 1997