Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 24/05/2009 01:48

Bảo rằng nó thật là tôi
Hay tôi là nó? lôi thôi lạ lùng!
Từ sau tới trước thuỷ chung
Tôi không hề biết mông lung là gì
Tuy nhiên có lẽ cũng vì
Bởi em tuỳ thuộc nhu mỳ của em
Hình như buổi trước em quên
Thần tiên thánh nữ mang tên tuổi gì
Điều tôi đã nói từ khi
Lên đường khởi sự nói vì chúng em
Tuyệt nhiên như thể nhì nhằng
Cuộc đời đi mất còn khăng khăng đòi


Nguồn: Bùi Giáng, Đêm ngắm trăng, NXB Trẻ, 1997