Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Die Autumn vào 14/03/2009 07:02

Các em lẫn lộn vào ta như cơn mưa
Mưa có khi rơi chật, khi thưa
Ta sống một đời không đội nón
Tóc ướt, làm tim sốt bốn mùa

Các em lẫn lộn vào ta như ban đêm
Đêm có khi dữ có khi hiền
Ta sống một đời quên giấc ngủ
Thức suốt, mà lo dỗ trái tim

Tại các em như mưa như đêm
Rơi nghe tí tách, rụng như mềm
Nên ta biết làm sao lựa đựơc
Một giọt khô lòng để ủ riêng

Tại các em như đêm như mưa
Tối om không thiếu cũng không thừa
Nên ta biết làm sao chọn được
Một chỗ nào hanh nắng buổi trưa

Tại có đêm, có mưa, có ma
Tại các em vừa giống đàn bà
Tại các em vừa như con gái
Nên suốt đời ta thống khổ, riêng ta!


Nguồn: "Kiến thức ngày nay" xuân Tân Tỵ 2001