15.00
Từ khoá: người lạ (1)
Đăng ngày 21/01/2018 08:22, số lượt xem: 236

Chỉ là một ánh mắt
Quan tâm nhau vài lời
Và một ngày đẹp trời
Mình chẳng còn yêu nhau
Rồi sẽ chẳng thấy đau
Khi ngày sau gặp lại
Rồi sẽ chẳng thấy ngại
Tại vì vốn chẳng quen...

15/1/2018