Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/05/2023 23:53, số lượt xem: 57

Trên chiến trường mấy ai thương người
Ngày mai táng ở đâu đội tang
Chết giờ nào, lính nào hay biết
Nhành hoa rơi mẹ Bắc đau buồn.

Sau bảy lăm mới biết mới hay
Tìm đâu ra nơi người tử trận
Một đời mẹ gắng tìm thân con
Đến nơi tử trận, thân đau đớn
Rỉ máu trên mắt cùng trang thơ.

Trước bảy lăm ai chăm ai biết?
Con nằm lại cùng với đội binh
Máu chúng con chảy đỏ như cờ
Cùng trời xanh đất nước yên bình
Lời hẹn với mẹ con thất hứa
Nhưng lời hứa với quốc đã hoàn thành.

Con nằm đây với anh em chiến sĩ
Và biết lòng mẹ đao như dao cứa
Nhưng đừng lo con không đơn cô
Con xin lỗi không thể phụng dưỡng
Không thể về đoàn tụ với mẹ thầy
Con bất hiếu nên chỉ dám nói
Mong kiếp sau vẫn là con của mẹ
Vẫn là người Việt máu đỏ da vàng.