Chưa có đánh giá nào
3 bài thơ
Tạo ngày 02/03/2022 00:21, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 02/03/2022 00:27 bởi Bình An, số lượt xem: 93
Chiến tranh vê quốc, chiến tranh xâm lược, chiến tranh phi nghĩa hay vô nghĩa, .... đều là chiến tranh. Một khi đạn lên nòng, ngòi súng bốc khói và tiếng súng nổ ra thì viên đạo đó đã xuyên thẳng vào tim của người mẹ, người cha, người vợ hay người thân của binh lính đó. Bình An tạo nhóm thơ này vì chiến tranh bảo vệ đất nước  Việt Nam rất hào hùng và tuyệt vời, cùng với sự việc chính trị chiến tranh trên thế giới gần đây đã khơi dậy cho Bình An tạo ra nhóm thờ này.