Anh ơi, đến giá nào hoà bình
Đến giá nào hạnh phúc?
Để trả giá đời anh
Bao nhiêu người ngã gục

Trái tim của lẽ phải chảy máu
Tên dã man có bộ da dày
Da thịt mềm của dân tộc chiến đấu
Cho tương lai, lẽ phải của anh đây

Một dòng sông máu đang bốc lửa
Tên dã man chỉ mạnh súng đạn thôi
Thịt da một dân tộc là ngọn đèn công lý
Sưởi ấm cho dòng máu của anh, tôi

Ba mươi triệu rễ cây xanh
Trong lòng đất đỏ Tổ quốc anh
Không, kẻ ngoại bang không đủ sức
Chặt được đâu rễ ấy ở nhà mình

Máu của dân tộc đang cháy đỏ
Trái tim lẽ phải chảy máu đó
Hãy nhìn đi, từ xa từ gần
Ngang tần số của đài truyền thanh
Ngang tầm rung của trái tim anh

Nào, đã làm gì mười ngón tay mình
Để hạ giá máu ta phải đổ
Cái giá để giành lẽ phải đó
Cái giá để giành lấy hoà bình


Nguồn: Đợi anh về (thơ dịch), Tố Hữu, NXB Văn học, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)