Em căm thù tội dối trá ở con người.
Thói giả dối thường muôn màu muôn dạng:
Lúc tinh vi, khi tưởng chẳng hại ai,
Khi bất chợt như dao đâm chí mạng.

Em căm thù tội dối trá ở con người.
Em ghét kiểu dối lừa người đời coi vô hại,
Sự lọc lừa em thấy ngượng vô cùng.
Dù nói dối là anh, không phải em đi nữa.

Em căm thù tội dối trá ở con người.
Em công phẫn, em thấy mình đau khổ.
Khi lừa em, họ vẫn nở miệng cười.
Thoạt ban đầu khiến ta không hiểu nổi.

Em căm thù tội dối trá ở con người.
Sự xảo trá nửa bước chân thành phản bội
Nếu ngày xưa, là thách đấu kiếm rồi,
Thì ngày nay, lề thói này không hợp.

Em căm thù tội dối trá ở con người.
Ai biện hộ, em đều không chấp nhận.
Vì con người như hạt mưa xuân rơi.
Thật trong trẻo, mưa tháng tư trong sáng.

Em căm thù tội dối trá ở con người.