Bên anh em tìm đến
Vào những ngày cô đơn.
Khi hồn em hưu quạnh
Không bạn bè ở bên.
Mà anh thì không muốn
An ủi em lâu hơn.
Dù người Nga ta vẫn
Thích chia xẻ nỗi buồn.

Anh không muốn lấp đầy
Trong hồn em khoảng trống –
Giữa hạnh phúc sắp đến
Với hạnh phúc đã qua.

Em chờ anh chỉ để
Khóc và buồn cùng nhau.
Còn ngày vui em sẽ
Chẳng chia với anh đâu…