Như chim bay tránh rét
Tuổi trẻ vùn vụt trôi.
Con sóng buổi xấu trời
Cuốn niềm vui đi mất.

Thời hoàng kim lộng lẫy
Đã qua, qua thật rồi.
Sức trẻ tuổi thiếu thời
Mỏi mòn theo năm tháng.

Vì nỗi buồn lai láng
Máu ngừng chảy về tim.
Những gì ta yêu mến
Ngày xưa cũng chẳng còn.

Như ngọn cỏ gió đùa
Thân trai giờ lảo đảo,
Tái tê mùa đông giá
Hè về mặt trời thiêu.

Tuổi chưa tới xế chiều
Mà sao ta mòn mỏi.
Vai gầy, thân uể oải
Muốn rũ áo khoác xanh!

Không hạnh phúc, không tình,
Lang thang trên thế giới,
Vừa tai qua nạn khỏi –
Đã lại vạ gió bay!

Trên núi cao dốc đứng.
Cây sồi xanh hôm nào,
Ngay chân núi lắt lay
Cây nằm, dần mục ruỗng…