Chưa có đánh giá nào
Nước: Tunisia
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Albert Memmi (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 20/04/2008 10:55 bởi hongha83
Alain Suied (1951-) sinh tại Tunisia (Bắc Phi), lúc nhỏ học trường dòng, thích ngoại ngữ, được trưởng thành trong cộng đồng có sử dụng tiếng Pháp.

Tác phẩm:
- Sự im lặng (1970)
- Đó là tiếng nói (1973)
- Trên cánh của tương lai (1987)
- Ánh sáng của nguồn gốc (1988)