Với thời gian
rễ cắm xuống
trên đất rắn miền xa
gió xoá đi dấu chân
trên bãi cát của nỗi niềm chợt nhớ

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)