Còn nghe người ta nói
trong cái làng tôi bỏ ra đi
những gốc cây cũng rơi nước mắt
khi mãi mãi trên cành
những bóng chim vắng bặt.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)