Khi giữa trời chim bay đi từng dãy
Tránh mùa đông, chim cất tiếng thở than
Em đừng trách chim, bởi đến mùa xuân
Theo đường quen chim lại bay về đấy.

Nhưng nghe giọng của chim buồn, em hãy nhớ
Hy vọng trong anh vẫn tỏa sáng nhọc nhằn
Trên đôi cánh vui mừng anh từ phương nam
Theo hướng bắc lại tìm về em đó!