15.00
1 người thích
Đăng ngày 19/09/2021 14:22, số lượt xem: 202

Lưa thưa trăm phận bần hàn,
Mả càng tốt số, nhà càng làm quan.

Tp.HCM, 19/9/2021