25.00
1 người thích
Đăng ngày 21/11/2021 15:19, số lượt xem: 112

Quyền lực chức vụ, ôi quá điên,
Liên miên sớm tối giựt luân phiên.
Cồng chiên sớm tối khua nồi chén,
Người hiền có đức, lại được khen.

Tp.HCM, 21/11/2021