15.00
1 người thích
Đăng ngày 21/11/2021 15:19, số lượt xem: 46

Quyền lực chức vụ, ôi quá điên,
Liên miên sớm tối giựt luân phiên.
Cồng chiên sớm tối khua nồi chén,
Người hiền có đức, lại được khen.

Tp.HCM, 21/11/2021