15.00
1 người thích
Đăng ngày 01/05/2022 18:57, số lượt xem: 115

Sơn hà xã tắc, một nỗi lo,
Nhiều người sa sút cứ bo bo,
Hổng quan tâm thì sanh hờn dỗi,
Tôi, ta, nhơn tánh, có hiểu rồi?

Tp.HCM, 1/5/2022