25.00
1 người thích
Đăng ngày 16/10/2021 17:40, số lượt xem: 159

Quốc là nước, gia là nhà,
Nước mất, thì nhà cũng là,
Hoàng hôn những buổi chiều tà,
Nhà buồn không có chuyến ga.
Nhà tan không có tết à,
Mùa xuân không có Quất à,
Mốc ban đầu tìm không ra.

Tp.HCM, 16/10/2021