15.00
1 người thích
Đăng ngày 17/10/2021 17:40, số lượt xem: 59

Quốc là nước, gia là nhà,
Nước mất, thì nhà cũng là,
Hoàng hôn những buổi chiều tà,
Nhà buồn không có chuyến ga.
Nhà tan không có tết à,
Mùa xuân không có Quất à,
Mốc ban đầu tìm không ra.

Tp.HCM, 16/10/2021