15.00
1 người thích
Đăng ngày 11/11/2021 11:19, số lượt xem: 119

Tăng cường chí thú làm ăn,
Chị em cu cậu hiểu rằng mưu sinh.
Chân tu nghiệp cũng dễ làm,
Căng buồm thuận gió mà ham làm giàu.
Người ngu cũng bị bắt rồi,
Người khôn phải sống, giống nòi trăm năm.

Tp.HCM, 11/11/2021