Tôi đi qua phố cũ
Tôi đi qua phố mưa
Chợt lại nhớ ngày xưa
Tình bây giờ đã cũ

Ừ chỉ là phố cũ
Ừ thì là cơn mưa
Tôi bây giờ đã xưa
Nên người không về nữa!

Sài Gòn
14 Tháng 12 2017