Chưa có đánh giá nào
2 người thích
Đăng ngày 13/01/2015 15:32, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Admin vào 14/01/2015 01:17, số lượt xem: 695

Giết chuột đâu cần phải mượn giao
Tay không bắt giặc mới anh hào
Ung dung khiển tướng nhuần binh pháp
Thư thái điều quân chẳng áo bào

Ý trí kiên cường cao vạn trượng
Tinh thần bất khuất sáng ngàn sao
Điện biên lừng lẫy quân thù khiếp
Nghe tiếng năm châu kính phục chào!

12.01.2015